آدرس کارخانه

تهران، قرچک به سمت ورامین ، بعد ازمیدان پیونک ، خیابان بهرام مصیری ، خیابان صنعت ۲ ، کوچه دوم سمت راست ، انتهای خیابان، سمت راست

مدیر عامل:

مهندس حمید محمودی تبار 

مدیر فروش و بازرگانی:

مهندس نصیری:

09143327020

شبکه های اجتماعی

اینستاگرامواتس اپتلگرام

فرم ایمیل

ارسال درخواست